ประวิตส่วนตัว

ในภาพอาจจะมี 2 คน
         ข้าพเจ้า นายสิริโชค สิงห์วงษา เกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2543 อายุ 17 ปี
ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 145 หมู่ 5 บ้านบัวเตย ตำบลหนองเเก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
        กำลังศึกษา อยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น